Баранецький, Я. (1) Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь, Буковинський математичний журнал, 3(3-4). Available at: https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/119 (Accessed: 14Квітень2024).