Vizinska, I. (2023) МОДЕЛЮВАННЯ СТIЙКОСТI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ, Буковинський математичний журнал, 11(1), pp 71-79. doi: 10.31861/bmj2023.01.06.