Shavala, O. (2023) ПРО ПОБУДОВУ РОЗВ’ЯЗКIВ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ПО ЗАДАНИХ ПОСЛIДОВНОСТЯХ НУЛIВ I КРИТИЧНИХ ТОЧОК, Буковинський математичний журнал, 11(1), pp 134-137. doi: 10.31861/bmj2023.01.12.