Ivasyshen, S. і Pasichnyk, H. (2021) ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI, Буковинський математичний журнал, 9(1). doi: 10.31861/bmj2021.01.16.