Heseleva, K., I. Konet, і S. Kril. 2020. ВIДШУКАННЯ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОГО ТИПУ IНТЕГРО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З ОБМЕЖЕННЯМИ КОЛОКАЦIЙНО-IТЕРАТИВНИМ МЕТОДОМ. Буковинський математичний журнал 8 (1). https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.084.