Khats’, R. 2019. Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання. Буковинський математичний журнал 7 (1). https://doi.org/10.31861/bmj2019.01.114.