Іванчов, М., і Г. Снітко. 1. Нелокальна обернена задача для рівняння дифузії в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал 1 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/6.