Кожан, Р. 2018. ПРО НЕПРЕРЕРВНIСТЬ ВIДПОВIДНОСТЕЙ ЙМОВIРНIСНИХ МIР В КАТЕГОРIЇ ЦIЛКОМ РЕГУЛЯРНИХ ПРОСТОРIВ. Буковинський математичний журнал, no 314 (Січень). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/527.