Балабушенко, Т., С. Івасишен, В. Лавренчук, і Л. Мельничук. 2018. ЗАДАЧА КОШI ДЛЯ ДЕЯКИХ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ З ОПЕРАТОРОМ БЕССЕЛЯ I ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ. Буковинський математичний журнал, no 314 (Січень). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/513.