Задорожна, О., і О. Скасків. 1. Елементарні зауваження про абсциси збіжності інтегралів Лапласа-Стілт’єса. Буковинський математичний журнал 1 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/5.