Нитребич, З., і О. Маланчук. 2017. КРИТЕРIЙ IСНУВАННЯ НЕТРИВIАЛЬНИХ КВАЗIПОЛIНОМНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ РIВНЯННЯ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ. Буковинський математичний журнал 4 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/220.