Чайченко, С. 1. Обернені теореми теорії наближення у вагових просторах Орлича. Буковинський математичний журнал 1 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/21.