Самусенко, П. 1. Побудова періодичних розв’язків вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу. Буковинський математичний журнал 1 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/18.