Тищук, Т., і Ю. Федоренко. 1. Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. Буковинський математичний журнал 3 (1). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/174.