Скасків, О., і Л. Шаповаловська. 1. Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. Буковинський математичний журнал 3 (1). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/173.