Снітко, Г. 1. Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал 3 (2). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/155.