Клевчук, І. 1. Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією. Буковинський математичний журнал 3 (2). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/142.