Мироник, О. 1. Про нарізно неперервні відображення зі значеннями в площині Сідра. Буковинський математичний журнал 1 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/13.