Баранецький, Я. 1. Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь. Буковинський математичний журнал 3 (3-4). https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/119.