Vizinska, I. 2023. МОДЕЛЮВАННЯ СТIЙКОСТI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ. Буковинський математичний журнал 11 (1), 71-79. https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.06.