Shavala, O. 2023. ПРО ПОБУДОВУ РОЗВ’ЯЗКIВ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ПО ЗАДАНИХ ПОСЛIДОВНОСТЯХ НУЛIВ I КРИТИЧНИХ ТОЧОК. Буковинський математичний журнал 11 (1), 134-37. https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.12.