Teplinsky, Yu. 2021. ПРО НАБЛИЖЕННЯ МАЙЖЕ-ПЕРIОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ НЕЛIНIЙНОЇ ЗЛIЧЕННОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ КВАЗIПЕРIОДИЧНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ ДЕЯКОЇ ЛIНIЙНОЇ СИСТЕМИ. Буковинський математичний журнал 9 (2). https://doi.org/10.31861/bmj2021.02.09.