Ivasyshen, S., і H. Pasichnyk. 2021. ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI. Буковинський математичний журнал 9 (1). https://doi.org/10.31861/bmj2021.01.16.