GROD, I.; KULYK, G.; STEPANENKO, N. ЛIНЕАРIЗОВАНI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI РIВНЯННЯ В ОКОЛI БАГАТОВИМIРНОГО ТОРУ. Буковинський математичний журнал, v. 8, n. 1, 25 nov. 2020.