KHATS’, R. Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання. Буковинський математичний журнал, v. 7, n. 1, 7 set. 2019.