НИТРЕБИЧ, З.; МАЛАНЧУК, О. КРИТЕРIЙ IСНУВАННЯ НЕТРИВIАЛЬНИХ КВАЗIПОЛIНОМНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ РIВНЯННЯ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ. Буковинський математичний журнал, v. 4, n. 3-4, 19 fev. 2017.