ТИЩУК, Т.; ФЕДОРЕНКО, Ю. Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. Буковинський математичний журнал, v. 3, n. 1, 11.