СКАСКІВ, О.; ШАПОВАЛОВСЬКА, Л. Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. Буковинський математичний журнал, v. 3, n. 1, 11.