СНІТКО, Г. Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал, v. 3, n. 2, 11.