IVASYSHEN, S.; PASICHNYK, H. ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI. Буковинський математичний журнал, v. 9, n. 1, 14 set. 2021.