Heseleva, K., Konet, I., & Kril, S. (2020). ВIДШУКАННЯ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОГО ТИПУ IНТЕГРО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З ОБМЕЖЕННЯМИ КОЛОКАЦIЙНО-IТЕРАТИВНИМ МЕТОДОМ. Буковинський математичний журнал, 8(1). https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.084