Grod, I., Kulyk, G., & Stepanenko, N. (2020). ЛIНЕАРIЗОВАНI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI РIВНЯННЯ В ОКОЛI БАГАТОВИМIРНОГО ТОРУ. Буковинський математичний журнал, 8(1). https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.087