Chepok, O. (2020). АСИМПТОТИЧНI ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ З ПОВIЛЬНО ЗМIННИМИ ПОХIДНИМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДОБУТКОМ РIЗНОГО ТИПУ НЕЛIНIЙНОСТЕЙ. Буковинський математичний журнал, 8(1). https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.081