Khats’, R. (2019). Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифмiчної похiдної цiлих функцiй покращеного регулярного зростання. Буковинський математичний журнал, 7(1). https://doi.org/10.31861/bmj2019.01.114