Працьовитий, М., & Ісаєва, Т. (1). Про деякі застосування <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <msup> <mi mathvariant="normal">&#x0394;<!-- Δ --></mi> <mi mathvariant="normal">&#x266F;<!-- ♯ --></mi> </msup> </math&gt;-зображення дійсних чисел. Буковинський математичний журнал, 2(2-3). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/90