Івасишен, С., & Лавренчук, В. (2018). САМУЇЛ ДАВИДОВИЧ ЕЙДЕЛЬМАН – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТIСТЬ. Буковинський математичний журнал, 1(1-2). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/734