Іванчов, М., & Снітко, Г. (1). Нелокальна обернена задача для рівняння дифузії в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал, 1(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/6