Кожан, Р. (2018). ПРО НЕПРЕРЕРВНIСТЬ ВIДПОВIДНОСТЕЙ ЙМОВIРНIСНИХ МIР В КАТЕГОРIЇ ЦIЛКОМ РЕГУЛЯРНИХ ПРОСТОРIВ. Буковинський математичний журнал, (314). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/527