Балабушенко, Т., Івасишен, С., Лавренчук, В., & Мельничук, Л. (2018). ЗАДАЧА КОШI ДЛЯ ДЕЯКИХ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ З ОПЕРАТОРОМ БЕССЕЛЯ I ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ. Буковинський математичний журнал, (314). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/513