Задорожна, О., & Скасків, О. (1). Елементарні зауваження про абсциси збіжності інтегралів Лапласа-Стілт’єса. Буковинський математичний журнал, 1(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/5