Нитребич, З., & Маланчук, О. (2017). КРИТЕРIЙ IСНУВАННЯ НЕТРИВIАЛЬНИХ КВАЗIПОЛIНОМНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ ДВОТОЧКОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ РIВНЯННЯ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ. Буковинський математичний журнал, 4(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/220