Самусенко, П. (1). Побудова періодичних розв’язків вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу. Буковинський математичний журнал, 1(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/18