Тищук, Т., & Федоренко, Ю. (1). Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. Буковинський математичний журнал, 3(1). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/174