Скасків, О., & Шаповаловська, Л. (1). Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. Буковинський математичний журнал, 3(1). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/173