Снітко, Г. (1). Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал, 3(2). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/155