Клевчук, І. (1). Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією. Буковинський математичний журнал, 3(2). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/142