Возняк, О., Івасишен, С., & Мединський, І. (1). Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині. Буковинський математичний журнал, 3(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/120