Баранецький, Я. (1). Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь. Буковинський математичний журнал, 3(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/119