Vizinska, I. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ СТIЙКОСТI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ IЗ ЗАПIЗНЕННЯМ. Буковинський математичний журнал, 11(1), 71-79. https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.06