Shavala, O. (2023). ПРО ПОБУДОВУ РОЗВ’ЯЗКIВ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ПО ЗАДАНИХ ПОСЛIДОВНОСТЯХ НУЛIВ I КРИТИЧНИХ ТОЧОК. Буковинський математичний журнал, 11(1), 134-137. https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.12